Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Φέτος στο νηπιαγωγείο μας αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε τρία Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων .Το πρώτο Πρόγραμμα είναι Πολιτιστικό με τίτλο:΄΄ Το μωσαικό των παραδοσιακών μας συνταγών΄΄.Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν,θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει μέσα από γευστικές διαδρομές.Θα ανακαλύψουμε την χρήση των υλικών και θα διευρύνουμε τισ γνώσεις μας.Το δεύτερο Πρόγραμμα είναι Περιβαλλοντικό με τίτλο:΄΄Προτιμούμε τα βιολογικά προιόντα για προασπίσουμε την υγεία μας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον΄΄.Μέσω του Προγράμματος θα μας δοθεί η δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το ρόλο και τη σημασία των βιολογικών προιόντων στην προάσπιση της υγείας μας και Θα αναλογισθούμε για την ευθύνη που έχει ο άνθρωπος ,στην εξασφάλιση της διατήρησης της τροφικής αλυσίδας.Το τρίτο Πρόγραμμα , είναι Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και έχει τίτλο:΄΄Τρώω υγιεινά ......για να κινούμαι σωστά΄΄.Θα ανακαλύψουμε, ότι η μεσογειακή διατροφή είναι πιο υγιεινή και συντελεί στη σωστή σωματική ανάπτυξη.Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την προέλευση των αγαθών, την αξία τους και την επίδραση που έχουν στην υγεία μας.Θα αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και θα εκμεταλλευθούν τον ελεύθερο χρόνο τους με άθληση και φυσική άσκηση. Η υλοποίηση των Προγραμμάτων θα δώσει την δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας και αξιολόγησς πληροφοριών να ερευνήσουν, να καταγράψουν,να αναγνωρίσουν έννοιες, να ομαδοποιήσουν να συγκρίνουν , να συνεργασθούν σε ομαδικό επίπεδο , να ανακαλύψουν τη χρήση τεχνολογιών,να καλλιεργήσουν τη γλώσσα, να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να εκφρασθούν μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων καλλιτεχνικά , λογοτεχνικά ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου