Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Μια αλφαβήτα για τα Χριστούγεννα

Αν και δεν θυμόμαστε που την ανακαλύψαμε ,είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες που τη δημοσιεύουμεΜια διαφορετική αλφαβήτα

Α ρχή του κόσμου
Β ασιλεύει ο Κύριος
Γ αρ γεννιέται ο Χριστός
Δ ι' αγγέλου το χέρι
Έ ρχεται ο Χριστός
Ζ ητούνται ο Οβραίοι
Ή τανος ο θάνατος
Θ άνατο τον εδώκανε
Ι ησούς δε μίλησε ή «Ι ωάννης τον εβάπτισε»
Κ άλαμο τον εδώκανε
Λ αός τον ετριγύρισε
Μ υριάδες χιλιάδες
Ν ύχτα τον επιάσανε
Ξ ύλο τον εδώκανε
Ό χλος τον τριγύρισε
Ο Π ιλάτος έλεγε «Πού θα τον σταυρώσουμε;»
Ρ ομφαία τον εδώκανε
Σ ταυρό τον εκρεμάσανε
Στον Τ άφο τον εβάλανε
Υ ψηλά τον εκρεμάσανε
Φ υλακή τον εβάλανε
Χ ιλιάδες μυριάδες οι άγγελοι
Ψ άλλοντες και άδοντες
Ω το Ω μέγα το καλό κι ο Χριστός στον Ουρανό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου